Dan-graduering, sommer 2014

Alle fra København Karateklub bestod med stor bravur. Så et kæmpestort tillykke skal lyde til alle!

Jr. Shodan: Daniel Hager og Lucas Thaning.


Shodan: Jørn Andersen, Heidi Lis Rasmussen og

Jens Arnbak.


Sandan (og kan nu kalde sig 'Sensei'):

Pernille Nielsen, Jens Ekelund, Jens Vissing, Peter

Graabæk og Dan Harder.


Yondan: Ken Larsen, Jan Henning Larsen og Kenneth Nielsen.


Se billedernefra dan-gradueringen her.
Lørdag d. 21. juni blver der holdt kuy-graduering for klubbens egne medlemmer. Se billederne her.
« Tilbage