Kyu- og dan-graduering, sommer

Kyu-gradueringen lørdag d. 20. juni blev en af de store - 168 elever bestod deres graduering med bravur! Alle gjorde en fremragende indsats, ikke mindst de instruktører som hver uge med stor iver kommer og underviser i klubben! Se billeder fra kyu-gradueringen her.

Til dan-gradueringen denne gang var København Karateklub kraftigt repræsenteret, og alle ydede en imponerende indsats, hvilket resulterede i at alle bestod. Følgende har fået ny grad:

Jr. Shodan: Phoebe Kamara, Anna Sommer, Olivia

Jepsen, Lina Nimer, Victor Dinesen og Emil Pedersen. 


Shodan: Josephine R. Christensen.

Sandan (og kan nu kalde sig 'Sensei'):

Nicklas Iversen, Søren W. Madsen, Rikke Hein-

Rasmussen, Signe G. Nielsen og Klaus Hjorth-Larsen.


Yondan: Sensei Carsten Mathiasen.


Godan: Sensei Casper Petersen.


Se billederne af dan-gradueringens juniorer her, og
seniorer her.Dagen efter, om mandagen, fik alle de beståede til vores dan-ceremoni lov til at flytte deres navn på vores dan-tavle til store klapsalver fra både voksenholdene og ungdomsholdet.
« Tilbage