Print  

Idégrundlag og målsætning

Bærende ideer:
 • København Karateklub er en breddeklub, som rummer eliten.
 • Vores aktiviteter tager afsæt i traditionel karate.
 • Vi er forankret i vores lokalområde og tager aktivt et socialt ansvar for vores medlemmer.
 • Vi lægger vægt på et højt aktivitetsniveau og ansvarsfølelse hos medlemmerne.
 • Vores medlemmer er engagerede og føler ejerskab for klubben.
 • Vi er en klub med åbne døre - klubben bygger på respekt og plads til forskellighed.
 • Kompetence og erfaring forpligter til omsorg for hinanden.
 • København Karateklub har en bredt sammensat bestyrelse.
 • Vi har kompetente instruktører med høj teknisk kunnen, medmenneskelige holdninger og positiv udstråling..
 • Børn og unge er en vigtig del af fundamentet for klubbens virke.

Målsætning:

 1. Vores mål er at voksne medlemmer skal kunne træne på et hold, der passer til deres niveau og ønsker..
 2. Børn deles op efter grad og alder. Målet er, at der på sigt skal være to ungdomshold, dvs. et for de højt graduerede og et for de lavt graduerede..
 3. Vores mål er at have træningstilbud, der tilgodeser eliten blandt både børn og voksne..
 4. Vi skal på sigt have træningstilbud, der imødekommer specifikke behov (såsom motionshold, specialtræningshold på hverdage og kombinerede forældre-børnehold)..
 5. København Karateklub skal have et højt sportsligt niveau med kompetente instruktører..
 6. Vores mål er at have sociale tilbud for medlemmerne så som caféaftener, julearrangementer, klubfester og lignende..
 7. Klubbens medlemmer skal føle ejerskab for de fælles opgaver og deltage aktivt i arbejdsdage, instruktørgerning og bestyrelsesarbejde. Enhver må yde efter evne, lyst og eget ønske..
 8. Vores mål er at holde klubmesterskab én gang årligt..
 9. Vores mål er, at klubbens drift hviler i sig selv gennem kontingent- og evt. lejeindtægter, samt lokale- og aktivitetstilskud..
 10. Klubben skal have et katalog med idéer til indtægtsdækket virksomhed. Dette er for at muliggøre ekstraordinære tiltag og for at styrke klubbens økonomi..
 11. Der skal skabes præcedens for opnåelse af nye dangrader, når det gradmæssigt set er muligt. Dette er for at støtte den enkeltes karateudvikling og for at sikre ”fyrtårn” i klubben, som en garanti for klubbens karatemæssige udvikling. Hensynet til den enkelte karateudøvers eget ambitionsniveau skal selvfølgelig respekteres.