Print  

Referat af generalforsamling 2017

Nedenfor følger referat af ordinær generalforsamling i København Karateklub, afholdt den 16. marts 2017.1. Valg af dirigent


Jens Vissing er valgt som dirigent


2. Valg af referent


Dorthe Aubertin er valgt som referent3. Bestyrelsens beretning


Formandens beretning:


Igen et år med begivenheder, de fleste af gode karakter.


Lokaler:

Der sat en ny portal op, den er til markering af æresmedlemmer og årets Monrad. Vi har dog stadig pokalen med indtil alt er klar. Det er igen Ken der har været på spil, og Signe og Jens V har sat farve på. Flot arbejde. Sidste år fik vi placeret krukker med sand i cafeområdet, og chishi'er i dojo 3, og snart vil en buket af bambus sat frem i en krukke, så de, der har behov for at styrke fingre kan få styret den form for lyst.


Vi bruger vores lokaler flittigt, dog mast sammen på få aftener. Vi vil stadig gerne have vores lokaler brugt lidt mere, når vi ikke selv træner. Vi arbejder videre på at få lejet lokalerne ud i dagtimerne. Jeg har på opfordring spurgt husets vicevært, Erik Ernst, om han har hørt om foreninger med behov for lokaler. 


Økonomi:

Et evigt emne til bestyrelsesmøderne. Det ser ok ud. Det ved klubbens kasserer, Jens Wandler, mere om, han befinder sig dog i England for en stund, så i aften har sensei Casper tilbudt at sige lidt mere om det. Vi har et fint samarbejde vores kontaktperson på Rådhuset, Vibeke Foltman, som gerne så at vi fik flere penge. Det kan hun dog ikke bevilge uden grund.


Medlemmer vil vi gerne have flere af, specielt voksne - selvom medlemstallet ser pænt ud på voksenområdet. Dem holder Dorthe Aubertin flittigt styr på.


Hvervekampagne:

Vi har igen haft en vellykket hvervekampagne for at få flere voksenmedlemmer. Der er sendt mails til alle forældre med børnemedlemmer i klubben.


Markedsføring:

Vi overvejer igen at bruge penge til biografreklame. I denne omgang for at få flere medlemmer i børneafdelingen. Det ser desværre ikke for godt ud, så vi krydser fingre og håber, kampagnen virker.


Begivenheder:

I København Karateklub er vi gode til fester og events, og ikke mindst stævner, hvor vi placerer os fint på sejrsskamlen. Instruktører og bestyrelse fornøjede sig i ruchebanen og andre op- og nedprøvelser Tivoli. Så vi fik plejet vore barneindistinkt.


Årsmødet i IOGKF:

København Karateklub lagde i år lokaler til med træning inden møde. Næstformanden vikarierede for formanden, som oplevede Kenya.


Ønsker:

Vi har stadig en ønskeliste, nemlig lydisolering i dojoerne, klinker i omklædningsrummene og nye toiletter. Vibeke Vedenlov og undertegnede arbejder på ansøgninger til en række fonde i forventning om lidt gysser til projekterne.


Alle der har været med til at gøre klubben bedre og bedre fortjene en stor tak!!! Uden jer går det ikke. En speciel tak til vores unge instruktører. De kan det der med børn! Og så er der jo voksenafdelingens instruktører. I er også super. Ikke mindst vores Dan Harder, som passer vores hjemmeside.Chefinstruktørens beretning:


2016 har været et stort karate-år. Klubben havde som altid et højt aktivitetsniveau, som vi kun kan være meget glade for og stolte af. Klubben har en god blanding af unge og voksne instruktører samt nye og meget erfarne instruktører og hjælpeinstruktører, som udover den ugentlige undervisning også gør det muligt, sammen med bestyrelsen, at vi kan have overnatningsarrangementer for vores unge, biografer for børneholdene, fastelavn, fester, klubmesterskab, mini-gasshuku for voksen kyu-holdene, ekstra træninger, div. afslutninger osv. osv. Det er et kæmpe arbejde som vi alle sammen skal huske at værdsætte i det daglige.


Før sommerferien valgte bestyrelsen, at vi ville prøve at gøre noget ekstraordinært i vores børne- og ungdomsafdeling. I et forsøg på at blive endnu bedre til at holde på vores børnemedlemmer, samt at øge motivationen hos vores børneinstruktører, valgte vi dels at aftale et fast antal hyggearrangementer for hver enkelt hold pr. sæson samt et beløb som den pågældende hovedinstruktør får månedligt i løn. Derudover indeholder aftalen også en række punkter, som skal være med til at gøre rammerne lidt tydeligere for den enkelte instruktør. Sidst men ikke mindst er Mikkel Rønne, Claus Nielsen, Lasse Brøndsted, Klaus Hjorth-Larsen og Jens Ekelund blevet tilknyttet hvert deres børnehold som mentorer for de pågældende instruktører. Alt tyder pt. på at vi vil fortsætte den nye ordning fremover.


Klubben og IOGKF generelt tilbyder mange arrangementer og heldigvis er der oftest rigtig god tilslutning fra klubben. Til arrangementerne i IOGKF er det efterhånden altid København Karateklub, som stiller med flest deltagere. De seneste år har en stor andel af vores voksne medlemmer også fået blod på tanden til at deltage i de internationale gasshuku, hvilket gjorde at vi var en rigtig god gruppestørrelse på Okinawa i sommer til World Budosai.


Som altid vil jeg gerne slutte af med at minde om, at det er vigtigt at alle gør alt hvad de kan for at sætte pris på alle de frivillige kræfter som bliver lagt i klubben dels i form af at erkende den enkelte og dels i form af, at værne om de arrangementer, som tilbydes i klubregi.4. Fremlæggelse af årets regnskab for det forløbne år til godkendelse

Regnskabet blev gennemgås. Vi har et overskud, der ser fint ud, og vores udgifter har været mindre end normalt. Regnskabet godkendes.5. Fastsættelse af kontingent


Fastsættelse af kontingent  for A: aktive medlemmer og B: passive medlemmer:


Bestyrelsen forslår at fastholde kontingentet. Det er vedtaget.


Bestyrelsen foreslår at fjerne søskenderabatten for nye medlemmer pr. 1. juli 2017. Det er vedtaget.6. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Budgettet for 2017 fremlægges. Budgettet godkendes.7. Forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.8. Valg til bestyrelsen

Marousca, Signe og Dorthe er genvalgt.


Ledige suppleantpladser: Per ønsker at stille op. Per er stemt ind.9. Valg af revisor


Bestyrelsen forslår at vi skifter revisor, da vi ikke får en godkendt service fra den nuværende. Mails besvares ikke, deadlines overholdes ikke etc. Vi har haft møde med revisorerne Bastian og Krause, som er gået med til at holde os i et år for samme pris, så vi kan se dem an.


Valg af ny revisor er godkendt.10. Årets Monrad


Det er en pris, som vi uddeler ved generalforsamlingen til en eller flere personer, der yder en ekstraordinær indsats i klubben. Bestyrelsen er nået frem til at i år går prisen til en hel gruppe: De unge instruktører i børne- og ungeafdelingen.11. Eventuelt


Vandtrykket i baderummet er elendigt. Der er tilsyneladende ikke noget at gøre ved det. Der er blevet kigget på det, men vi kan da prøve at få det undersøgt igen.

Der bliver indkaldt snarest til to ekstraordinære generalforsamling vedr. en vedtægtsændring omkring betalinger over kr. 10.000. På nuværende tidspunkt, når der f.eks. skal betales husleje, så skal hele bestyrelsen godkende denne betaling. Dette ønsker vi ændret, så kun to bestyrelsesmedlemmer skal godkende denne. Disse vil blive afholdt to torsdage mellem dangradernes og kyugradernes træning, hvor stort set alle voksne er til stede i klubben.