Nye sortbælter!

Instruktørdag

Årets sæsonstartsmøde for instruktører og bestyrelse blev denne gang megetanderledes!

Lørdag d. 13. august havde klubbens chefinstruktør Sensei Casper Petersen inviteret klubbens instruktører og bestyrelse til et sæsonstartsarrangement. Deltagerne havde kun fået at vide hvad de skulle medbringe, men ikke hvad der skulle ske.

Dagen startede lavpraktisk i klubben med, at Sensei Casper gav diverse praktiske informationer, som hører en sæsonstart til. Derefter blev instruktørerne delt op i to grupper, en gruppe var børne- og ungdomsinstruktørerne og den anden var voksen- og specialinstruktørerne. Bestyrelsen fungerede som observatører i de to grupper. Hver gruppe fik 30 min. til at debattere og komme med forslag til tre spørgsmål, som var givet på forhånd. Spørgsmålene lagde dels op til problematikker man oplever som instruktør i de forskellige afdelinger og dels hvad vi som klub kan gøre for at blive endnu bedre. Da de 30 min. var gået samledes vi alle sammen igen, og hver gruppe gav et resume af deres snak i grupper. Der kom nogle utrolig gode tanker og ideer på bordet, som vi uden tvivl kan bruge og arbejde videre med.

Herefter gik turen til Høvelte Kasserne i Allerød hvor en ansat ved politet og en oberst fra hæren stod klar til i 3 timer, at ryste instruktører og bestyrelse endnu bedre sammen. Først blev alle delt op i tre grupper, hver gruppe skulle derefter vælge en leder. Lederne blev derefter taget til side og fik instruktioner i hvad der skulle ske. Hver gruppe skulle igennem en ukendt forhindringsbane. Igennem forhindringsbanen skulle man bære en spand med vand og t

re fisk. Fiskene skulle overleve turen rundt på banen. Hver gruppe blev vurderet på tid, gejst og især samarbejde. Efter banen fik hver gruppe feedback på hvad de to instruktører havde set undervejs. Der blev fortalt om gruppens samarbejde, om den valgte leder også var den som endte med at tage teten og hvordan dynamikken i gruppen havde været.

Da alle 3 grupper havde været igennem skulle vi hen på den standardiserede forhindringsbane, som grupperne nu skulle gennemføre på tid. Efter alle havde gennemført banen blev ”vinderholdet” udråbt.

Efter arrangementet i Høvelte tog vi tilbage til klubben for at bade og gøre os klar til at spise noget utrolig lækkert mad.

Arrangementet var en kæmpe succes og alle tog hjem med et kæmpe smil på læberne. Udover besty

relse og instruktører blev rystet tættere sammen, fik alle også rykket noget personlige grænser samt fik øjnene op for, at en gruppe kun er så stærk som det svageste led og at det derfor er tvingende nødvendigt, at arbejde sammen.

Instruktører og bestyrelse er uden tvivl klar til en helt ny sæson!