Bærende ideer:
● København Karateklub er en breddeklub, som rummer eliten.
● Vores aktiviteter tager afsæt i traditionel karate.
● Vi er forankret i vores lokalområde og tager aktivt et socialt ansvar for vores medlemmer.
● Vi lægger vægt på et højt aktivitetsniveau og ansvarsfølelse hos medlemmerne.
● Vores medlemmer er engagerede og føler ejerskab for klubben.
● Vi er en klub med åbne døre - klubben bygger på respekt og plads til forskellighed.
● Kompetence og erfaring forpligter til omsorg for hinanden.
● København Karateklub har en bredt sammensat bestyrelse.
● Vi har kompetente instruktører med høj teknisk kunnen, medmenneskelige holdninger og positiv udstråling..
● Børn og unge er en vigtig del af fundamentet for klubbens virke.
Målsætning:
● Vores mål er at voksne medlemmer skal kunne træne på et hold, der passer til deres niveau og ønsker..
● Børn deles op efter grad og alder. Målet er, at der på sigt skal være to ungdomshold, dvs. et for de højt graduerede og et for de lavt graduerede..
● Vores mål er at have træningstilbud, der tilgodeser eliten blandt både børn og voksne..
● Vi skal på sigt have træningstilbud, der imødekommer specifikke behov (såsom motionshold, specialtræningshold på hverdage og kombinerede forældre-børnehold)..
● København Karateklub skal have et højt sportsligt niveau med kompetente instruktører..
● Vores mål er at have sociale tilbud for medlemmerne så som caféaftener, julearrangementer, klubfester og lignende..
● Klubbens medlemmer skal føle ejerskab for de fælles opgaver og deltage aktivt i arbejdsdage, instruktørgerning og bestyrelsesarbejde. Enhver må yde efter evne, lyst og eget ønske..
● Vores mål er at holde klubmesterskab én gang årligt..
● Vores mål er, at klubbens drift hviler i sig selv gennem kontingent- og evt. lejeindtægter, samt lokale- og aktivitetstilskud..
● Klubben skal have et katalog med idéer til indtægtsdækket virksomhed. Dette er for at muliggøre ekstraordinære tiltag og for at styrke klubbens økonomi..
● Der skal skabes præcedens for opnåelse af nye dangrader, når det gradmæssigt set er muligt. Dette er for at støtte den enkeltes karateudvikling og for at sikre ”fyrtårn” i klubben, som en garanti for klubbens karatemæssige udvikling. Hensynet til den enkelte karateudøvers eget ambitionsniveau skal selvfølgelig respekteres.