Dansk - Japansk Karate Ordbog

 • Diverse

  1‑skridts frikamp -Jiyu ippon kumite
  1‑skridts kamp (Parade + modangreb) -Ippon kumite
  3‑skridts kamp -Sanbon kumite
  45 grader -Naname

 • A

  Aftalt kamp - Yakusoku kumite
  Albueslag - Hiji‑ate
  Alle retninger - Happo
  Armhærdning - Ude tanden
  Armstrækninger på knoerne - Ken tate


 • B

  Baglæns bevægelse - Kotai

  Baglæns spark - Ushiro‑geri

  Baglæns stilling - Kokutsu-dachi

  Bagsiden af hånden - Haishu

  Bagud - Ushiro

  Basis 3‑skridts kamp (3 niveauer) - San Dan Uke Harai

  Begge hænder - Morote

  Begynd - Hajime

  Ben‑ / Fodlås - Ashi tori

  Benskift - Ashi o Kaite

  Bevægelse I - do

  Buk - Rei

 • C

  Cirkel - Mawashi

  Cirkel parade - Mawashi uke

  Cirkelspark - Mawashi‑geri

  Cirkelstød - Mawashi‑zuki

 • D

  Dyb - Hikui

 • E

  En (1) - Ichi

  Et løfte, en aftale - Yakusoku

 • F

  Farvel - Sayonara

  Fejende - Harai

  Fem (5) - Go

  Fingerstik - Nukite‑zuki

  Fingre - Te yubi

  Fire (4) - Shi

  Flydende - Nagashi

  Flyvende japaner - Tomoe nage

  Flyvende spark - Tobi‑geri

  Fodarbejde - Unsoku Ho

  Fodballe - Jo sokutei

  Fodfejning - Ashi barai

  Fodfejning - Ashi‑barai

  Fodkant - Sokuto

  Fodkrog - Kake ashi

  Fodsål - Sokutei

  Foran / Fremad bevægelse - Zenpo

  Foran / Fremad bevægelse - Zenshin

  Forlæns stilling - Zenkutsu‑dachi

  Frem - Mae

  Frigørelse - Toki waza

  Frigørelse (Flå af) - Hazushi waza

  Front mod Sensei - Sensei‑ni

  Front mod fronten - Shomen‑ni

  Front mod instruktøren - Sempai‑ni
  Frontspark - Mae‑geri

 • G

  Glidende fødder - Suri ashi

  God Aften - Konbanwa

  Goddag - Konnichiwa

  God Morgen - Ohayo Gozaimasu

 • H

  Hals - Nodo

  Halv forlæns stilling - Han Zenkutsu‑dachi

  Hammerslag - Tettsui‑uchi

  Hoftekast - Koshi nage

  Horisontal - Hira

  Håndgreb/ at gribe fat med hænderne - Tsukami

  Håndkant - Shuto

  Håndkantsslag - Shuto‑uchi

  Håndled - Te kubi

  Håndrod - Shotei

  Håndskift - Te o kaite

  Hård og hurtig kontrolleret frikamp - Jiyu kumite

  Hæl - Kakato

  Hældrop (øksespark) - Kakato‑otoshi

  Hælene samlet. Fødder 45o ud - Musubi‑dachi

  Højre - Migi

 • I

  Indvendig parade af midterste område - Chudan yoko uchi-uke

 • J

  Ja - Hai

 • K

  Kamp - Kumite

  Kast - Nage waza

  Kat‑stilling - Neko ashi‑dachi

  Klar - Yoi

  Klemme ‑ strangulere - Shimeru (-jime)

  Knyttet hånd - Ken

  Knæspark - Hiza‑geri

  Kombination af teknikker - Renzoku waza

  Kraftfuld, sej og klæbrig bevægelse - Muchimi

  Kraven/revers - Eri

  Krog parade - Kake uke

  Kropsundvigelse (Tvist som dørhængsel)- Taihiraki

  Kvælertag - Nodo jime

 • L

  Lavt omvendt stød - Ura‑zuki

  Led - Kansetsu

  Let frikamp med vægt på teknikker - Randori kumite

  Lige - Choku

  Lige stød - Choku‑zuki

  Lås - Tori

 • M

  Mange tak - Arigato Gozaimashita

  Med siden til fronten - Yokomuki

  Meditation - Mokuso

  Midterste del (Fra hals til mellemgulv) - Chudan

  Mod fronten - Shomen

  Modsat - Hantai

  Modsat stød - Gyaku‑zuki

 • N

  Naturlig stilling - Hachiji‑dachi

  Ned - Otoshi

  Nedadgående cirkulær albueparade - Kuri‑uke

  Nedadgående parade - Gedan harai uke

  Nederste del (Mellemgulv og ned til fødder) - Gedan

  Nervepunkt (højre + venstre for Solar Plexus) - Ganka

  Nervepunkt lige over krageben - Murasame

  Nervepunkt øverst på øjnene - Seimo

  Nervepunkt ved brystben - Danchu

  Ni (9) - Ku

  Niveau - Dan

 • O

  Op på rækker - Shugo

  Opadgående parade - Age uke

  Opretstående - Tate

  Otte (8) - Hachi

 • P

  Parade - Uke

  Parade med håndkant - Shuto-uke

  Parade med håndroden - Shotei uke

  Parade med håndryggen - Ko uke

  Parade med indensiden af underarm - Chudan yoko uchi uke

  Parade op i en bue - Sukui‑uke

  Parallel - Heiko

  Parallel stilling - Heiko‑dachi

  Pegefingerkant - Haito

  Pres ned - Osae

  På stedet - Sonoba

 • R

  Retning - Hoko

 • S

  Saks - Hasami

  Samlede fødder - Heisoku‑dachi

  Seks (6) - Roku

  Selvforsvar - Goshin jutzu

  Siddende stilling - Seiza

  Sidelæns skubspark - Yoko‑geri

  Skiftende kropsundvigelser - Taisabaki

  Skridtet (Henføres til mandens testikler) - Kinteki

  Skub - Oshi

  Skubbe/presse hænder - Kakie

  Slag med bagsiden af hånden - Uraken‑uchi

  Slag med langefinger's 2. led - Nakadaka Ippon Ken

  Slag med pegefingerkanten - Haito‑uchi

  Slag mod hals med pege‑/tommelfingerkant - Nodo wa

  Spark - Geri

  Spark - Keri (‑geri)

  Spark med fodens yderkant - Sokuto‑geri

  Stamp - Fumi komi

  Stilling - Dachi

  Stop - Yame

  Stå op på benene - Tatsu

  Stød - Zuki

  Stød med håndroden - Shotei‑zuki

  Stød over forreste - Oi‑zuki

  Støtte - Hojo

  Sumo stilling - Shiko‑dachi

  Svingslag - Furi‑zuki

  Syv (7) - Shichi

 • T

  Til siden - Yoko

  Teknikker udført liggende på jorden - Ne waza

  Ti (10) - Ju

  Tigermund - Tora guchi

  Til højre side - Migi Hoko

  Til venstre side - Hidari Hoko

  Timeglas‑stilling - Sanchin‑dachi

  To (2) - Ni

  Tommelfinger - Boshi

  Tommelfingerslag - Boshiken

  Top af den bukkede håndryg - Koken

  Tre (3) - San

  Trække parade - Hiki uke

  Tå‑spidser - Tsumasaki

  Tæer - Ashi yubi

 • U

  Udvendig parade af midterste område - Chudan yoko soto-uke

 • V

  Vend rundt - Kaiten

  Vending - Mawasute

  Venstre - Hidari

  Venstre & Højre sidelæns bevægelse - Sayu

  Vrist - Haisoku

  Vær opmærksom - Kiyotsuke

  Vær rar at hjælpe mig - Onegai Shimasu

 • Å

  Åben hånd - Kaisho

 • Ø

  Ørne klo - Washi de

  Øverste del (Fra top af hoved til hals) - Jodan